Rakip firma için istifa eden çalışana tazminat yok

İşçilerin ayrıldığı iş yerine açtığı davalarda kıymetli bir karar alındı. Mahkeme tezleri değerlendirip, çalışana kimi haklarını tanısa da Yargıtay’a getirilen davada detaylar devreye girdi ve işini kendi isteği ile bırakıp sonraki gün birebir iş kolunda diğer işe başlayan emekçi hiç bir hak elde edemedi.

Milyonlarca özel bölüm çalışanını yakından ilgilendiren karara imza atan Yargıtay, haklı sebep göstermeden istifa edip, sonraki gün öteki işyerinde mesaiye başlayan emekçiye kıdem tazminatı ödenmeyeceğine hükmetti.

İstifa etti, birebir kesimde çalışmaya başladı

Tam dört yıldır çalıştığı işyerinde, resmi müsaade günleri ve fazla mesai fiyatlarını alamadığını öne süren personel, istifa edip, sonraki gün birebir dalda çalışan öteki bir fabrikada mesaiye başladı.

Fazla mesai fiyatı için iş yerini mahkemeye verdi

Alacakları için eski işyerinden eli boş dönen personel, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Davacı personel; çalışması boyunca fazla mesai yaptığını, yıllık müsaadelerini kullanmadığını, ulusal bayram genel tatil günlerinde dahi çalışmaya devam ettiğini lakin hak ettiği fiyatların ödenmediğini, iş akdinin ise haksız bir halde sonlandırıldığını tez ederek bir kısım personellik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Eski işvereni “fazla mesai yapmadı” dedi

Davalı işveren ise davacının minimum fiyatla çalıştığını, öteki bir işyerinde iş bulması nedeniyle istifa ederek kendi isteği ile işten ayrıldığını, argüman ettiği üzere fazla mesai yapmadığını savunarak davanın reddini istedi.

Mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatı verilmesini kabul etti

Mahkeme; davacının iş akdinin davalı patron tarafından haksız nedenle feshedildiği kabul edilerek davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık müsaade alacağı taleplerinin kabulüne, davacı tarafından ispatlanamayan fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil fiyatı taleplerinin reddine karar verdi.

Karar temyiz edildi

Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

“Kendi isteği ile istifa ediyorsa tazminat da yok”

Emsal nitelikte karara imza atan Daire, kendi isteğiyle istifa eden personele kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmettti.

İstifa edene berbat haber

Kararda şöyle denildi: “Davacı, dava dilekçesinde iş akdinin nasıl sona erdiğine ait bir açıklama yapmamış, davalı ise davacının öteki yerde iş bulduğu için işi kendi isteğiyle bıraktığını savunmuştur.

Bir gün sonra öbür işe başladı

Dosya ortasında bulunan hizmet döküm cetveli incelendiğinde davalı işyerinde iş akdi sona eren davacının bir gün sonra dava dışı diğer bir işyerinde işe girişinin yapıldığının görüldüğü, ayrıyeten yeniden belge içinde bulunan Toplumsal Güvenlik Kurumu (GİB) işten ayrılış bildirgesinde davacının işten çıkış nedeninin Kod 3 (işçinin iş akdini haklı neden olmadan feshi-istifa) olarak gösterildiği anlaşılmakla davacının işi kendi isteğiyle bıraktığının kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı biçimde kabulüne karar verilmesi kusurlu olup bozma nedenidir.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.